Prodhime shqip

Festa me Olgën

Prodhime shqip

On air:Udhëtim me Tren
Me pas:Sfida e poçarisë

SOT NE LIVING HD

  • Historia e një dizajni 23:57
  • Historia e një dizajni 00:03
  • Surpriza SD 00:12
  • Ndryshe, por te shijshme 01:03
  • Historia e një dizajni 01:56
  • Historia e një dizajni 02:02
  • Stili im 02:09