Prodhime te huaja

Emisioni i verës

Prodhime te huaja

On air:Më duhet të ndreq banjën
Me pas:Nga e para

SOT NE LIVING HD

  • Home Makeover 19:49
  • Insta food 20:02
  • Arkitektura 20:33
  • Kështjellat e Skocisë 21:01
  • Udhëtim me Tren 22:02
  • Ndërtuesit e shtëpive në pemë 23:05
  • Thesaret e botës 23:48