On air:Recetat italiane të Xhejmit
Me pas:Në Tavolinën e Shefit

SOT NE LIVING HD

  • Origjina e shijes 20:46
  • Nga të shkatërruara në të jashtëzakonshme 21:02
  • Dy vëllezër në biznes 22:04
  • Një arkitekte nëper panaire 22:50
  • Shqiperia ime 23:08
  • Vetëm 73 pyetje! 23:57
  • Më duhet të ndreq banjën 00:10