On air:Gordon gatuan në shtëpi
Me pas:Të udhëtosh me stil

SOT NE LIVING HD

  • Xhada në Itali 13:33
  • Të ndërtosh shtëpinë e ëndrrave 13:57
  • Ndërtimi i Australisë 14:31
  • Projektet e Xheni Garth 14:59
  • Historia e një dizajni 15:21
  • Historia e një dizajni 15:28
  • Krijo dhe ndrysho me Olgen 15:38